NAR data gebruikt in artikel over seksuele geaardheid, gender identiteit & romantische relaties bij adolescenten en volwassenen met autisme

Data van het NAR zijn gebruikt in een onderzoek naar het verschil in seksuele geaardheid en ervaringen rond romantische relaties tussen een groot aantal adolescenten en volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en algemene populatiegroepen.


Gevonden werd onder andere dat personen met ASS, vooral vrouwen, seksuele aantrekkingskracht rapporteerden voor zowel hetzelfde geslacht, als het tegenovergestelde geslacht. Ongeveer de helft van de deelnemers met ASS had een relatie, meestal heteroseksueel, en de meesten woonden bij hun partner. Uit het artikel komt naar voren dat aandacht voor gender identiteit en seksuele diversiteit in het onderwijs en klinisch werk met mensen met ASS wordt geadviseerd. 


Klik hier
om het hele artikel te lezen.