Bedankt voor uw deelname!

Recent ontvingen de ca. 1900 deelnemers aan het Nederlands Autisme Register een mail met een uitnodiging om de online vragenlijst voor de vervolgmeting van het NAR in te vullen. De meting van 2017 is inmiddels succesvol afgesloten. Dit jaar zijn er weer meer vragenlijsten ingevuld dan vorig jaar. Ruim 1200 deelnemers hebben de vragenlijst van de vervolgmeting ingevuld.


De vragenlijst van de meting van 2017 bevatte grotendeels dezelfde vragen als de startvragenlijst uit 2016. De vragen gaan onder andere over persoonlijke achtergrond, diagnostiek, behandeling, werk, wonen en vrije tijd. Het invullen duurt 20-30 minuten. Doordat dezelfde vragen ieder jaar terugkomen kunnen we zien of er veranderingen zijn opgetreden en of deze veranderingen op de langere termijn invloed hebben op bijvoorbeeld het welbevinden.

Zoals onderstaande afbeelding laat zien, verschuift de groep deelnemers. Steeds meer mensen met autisme weten ons te vinden en schrijven zich in bij het NAR. De respons onder de ouders van kinderen met autisme wordt helaas steeds minder. Veel ouders mogen namelijk de vragenlijst niet meer invullen wanneer het kind ouder is dan 16 jaar. 

Vandaar dat het NAR op zoek is naar ouders van jonge kinderen met autisme. Deelnemers met autisme en een verstandelijke beperking zijn ook ondervertegenwoordigd binnen het NAR. Om deze reden zijn we ook op zoek naar ouders of vertegenwoordigers van volwassenen en kinderen met autisme en een verstandelijke beperking.

 

De komende maanden zullen we de resultaten gaan verwerken in verschillende factsheets. Houd de website in het najaar in de gaten voor de eerste resultaten. 

Staat u nog niet ingeschreven in het Nederlands Autisme Register? Inschrijven kan via de aanmeldpagina van deze website. U doet dan automatisch mee met de meting van volgend jaar.