NAR werkt mee aan project 'De Sensatie van een Goed Leven'

Hoe mooi zou het zijn als door samenwerking de zorg en kwaliteit van bestaan voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en een verstandelijke beperking verbetert? Dat is wat het onderzoek 'De Sensatie van een Goed Leven' najaagt.


Dit project gaat over prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en een verstandelijke beperking (VB). Deze mensen reageren vaak anders op zintuiglijke prikkels dan je verwacht. Soms reageren ze heel heftig en soms lijkt de prikkel geheel langs hen heen te gaan.

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een methodiek waarmee ouders, begeleiders, leerkrachten en mensen met autisme zelf optimaal rekening kunnen houden met de prikkelverwerking, en daarmee bijdragen aan een goed leven.

In dit project wordt er een brug geslagen tussen wetenschap en praktijk rondom prikkelverwerking en de invloed daarvan op gedrag (dat wisselt van geen tot juist heftige reacties) bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en een verstandelijke beperking.

Het Nederlands Autisme Register helpt mee aan dit project door middel van verschillende metingen. Op deze manier kunnen we inzicht krijgen in de relatie tussen prikkelverwerking en gedrag bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking en daarbij kennis uit wetenschap en praktijk bij elkaar brengen.

 

Volg het project nu via Facebook,  Twitter en Website.