Gezocht: ouders van jonge kinderen met autisme en ouders/wettelijk vertegenwoordigers van kinderen en volwassenen met autisme en een verstandelijke beperking

In het NAR zitten inmiddels ruim 2000 deelnemers, een goede verdeling van mannen en vrouwen, verspreid over Nederland en van alle leeftijden en intelligentieniveaus. In veel opzichten een representatieve steekproef van mensen met autisme in Nederland. Maar een aantal groepen zijn ondervertegenwoordigd. Daarom aan hen een speciale oproep: ouders van jonge kinderen met autisme en ouders/wettelijk vertegenwoordigers van kinderen en volwassenen met autisme en een verstandelijke beperking.


‘Het NAR probeert aan te sluiten bij de praktijk, het is een vragenlijst voor de praktijk en geen ‘ver van mijn bed show’, zodat mensen het ook eerder invullen, begrijpen waar vragen vandaan komen en er dus praktische informatie is, waarmee de NVA en het NAR verder kunnen in de belangenbehartiging voor mensen met autisme – van jong tot oud.’ 

 

Lees hier meer...