NAR data gebruikt in Volkskrant artikel

In een artikel in de Volkskrant wordt de overlap tussen ADHD en autisme besproken door o.a. data van het NAR te bespreken. ADHD en autisme gaan namelijk opvallend vaak samen. Waar komt de overlap vandaan? Aandachtsproblemen zijn de kern, denken onderzoekers. Dat inzicht kan misschien helpen bij de behandeling.