Deelnemers NAR ontvangen individuele terugkoppeling

Hoe ziet autisme er bij u uit, in vergelijking tot andere personen met autisme? Afgelopen week kregen de deelnemers van het NAR, die mee hebben gewerkt aan de meting van 2015, hier antwoord op. Naast de algemene terugkoppeling van de resultaten van 2015 ontvingen de deelnemers die de AQ vragenlijst ingevuld hadden een individuele terugkoppeling. Hierin konden ze voor het eerst de autisme kenmerken van zichzelf vergelijken met andere deelnemers met autisme.


Informatie over deze kenmerken is verzameld met de verkorte Autisme Quotient (AQ) vragenlijst. Dit is een korte vragenlijst die een inzicht geeft in de mate waarin iemand kenmerken van autisme heeft (ongeacht of iemand een diagnose heeft). De AQ is ontwikkeld door Simon Baron-Cohen en zijn collega's bij het Autism Research Center Cambridge. De AQ is niet bedoeld voor het stellen van een diagnose, maar kan wel een beeld geven van de problemen gerelateerd aan autisme.De AQ geeft een beeld van kenmerken gerelateerd aan autisme, maar is niet bedoeld voor het stellen van een diagnose.

  

Deelnemers kunnen hun individuele scoreop verschillende domeinen vergelijken met de gemiddelde score van alle NAR deelnemers en van deelnemers met vergelijkbare leeftijd en hetzelfde geslacht. Dit geeft een uniek inzicht in het individuele profiel ten opzichte van andere groepen deelnemers met autisme. 

 

Voorbeeld van individueel rapport van een volwassen man (18+):

 

Per domein wordt er een score gegeven: de individuele score, de gemiddelde score van alle NAR deelnemers, en de gemiddelde score van deelnemers met vergelijkbare leeftijd en geslacht. De AQ bestaat uit vijf domeinen. Hoe hoger de score, hoe meer kenmerken van autisme er zijn gerapporteerd op dit domein.

  • Sociale vaardighedenEen hoge score op het domein ‘sociale vaardigheden’ geeft aan dat de persoon met autisme situaties waarin sociale vaardigheden vereist zijn lastig vindt. Voorbeelditems zijn: ‘Ik vind het moeilijk om nieuwe vrienden te maken’ en ‘Ik ga liever naar de bibliotheek dan naar een feestje’.
  • RoutineEen hoge score op het domein ‘routine’ geeft aan dat de persoon met autisme graag vasthoudt aan vaste gewoonten en routines en niet zo houdt van nieuwe of onverwachte gebeurtenissen. Voorbeelditems zijn: ‘Ik doe dingen het liefst steeds weer op dezelfde manier’ en ‘Nieuwe situaties maken me angstig’.
  • Schakelen Een hoge score op het domein ‘schakelen’ geeft aan dat de persoon met autisme moeite heeft om meerdere dingen tegelijkertijd te doen of zijn aandacht te verdelen. Voorbeelditems zijn: ‘Ik word vaak zo door iets in beslag genomen, dat ik andere zaken uit het oog verlies’ en ‘Ik vind het moeilijk om meer dan één ding tegelijk te doen’.
  • VerbeeldingEen hoge score op het domein ‘verbeelding’ geeft aan dat de persoon met autisme problemen heeft in situaties waar verbeelding en inlevingsvermogen een grote rol spelen, zoals het lezen van boeken, het doen van doen-alsof-spelletjes en het aflezen van gevoelens en intenties van anderen. Voorbeelditems zijn: ‘Ik vind het moeilijk om me voor te stellen hoe het zou zijn als ik iemand anders was’ en ‘Ik vind het moeilijk om achter de bedoelingen van anderen te komen’.
  • Nummers en patronenEen hoge score op het domein ‘nummers en patronen’ geeft aan dat de persoon met autisme zich aangetrokken voelt tot getallen, patronen of andersoortige feitelijke informatie. Voorbeelditems zijn: ‘Mijn aandacht wordt vaak getrokken door nummerplaten van auto’s of soortgelijke rijtjes’ en ‘Ik word vaak gefascineerd door jaartallen en data’

 

NAR meting 2016

Ook van de meting van 2016  zal er een individuele terugkoppeling volgen, ditmaal voor alle deelnemers van het NAR.  Naar verwachting ontvangt u half april een uitnodiging voor de NAR-meting van 2016.