Participatiekompas: Mensen met autisme als klankbord voor wetenschappelijk onderzoek.

Sander Begeer is geïnterviewd door het Participatiekompas over het van het Nederlands Autisme Register en de samenwerking tussen de VU en de NVA. Begeer: "De relatie met de NVA is altijd uitstekend geweest, we hebben een zelfde doel: autisme begrijpen en mensen met autisme helpen"


Het Nederlands Autisme Register (NAR) is een gezamenlijk initiatief van de VU Amsterdam en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Zo’n 1.600 mensen met autisme nemen op dit moment deel aan dit register. Sander Begeer werkt als onderzoeker sinds 2010 samen met de NVA. ‘De NVA hield al enquêtes onder haar leden, en ik ben eerder betrokken geweest bij publicaties over die gegevens. In 2011 hebben we samen het Nederlands Autisme Register opgericht met als doel longitudinaal onderzoek te doen onder mensen met autisme’. 

Lees verder...