Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie: Ooit nagedacht over hersendonatie?

Hersenonderzoek is essentieel om beter te begrijpen hoe onze hersenen werken en om er achter te komen wat er anders gaat in de hersenen van mensen met autisme. Het menselijk brein is zo complex dat je dat niet goed in diermodellen kunt nabootsen. Met beeldvorming (MRI) kunnen we veranderingen in vorm, volume en activiteit van hersengebieden meten, maar we zijn niet in staat om op cel- en molecuul niveau te onderzoeken wat er precies anders gaat. Hersenonderzoek is nodig om de onderliggende neurobiologische oorzaken van autisme te begrijpen.


Bij de Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie (NHB-Psy) kunnen mensen zich registreren als hersendonor. Op dit moment is er nog nauwelijks hersenweefsel van overleden mensen met autisme en hun familieleden beschikbaar voor  onderzoek. Daarom zijn we hard op zoek naar mensen die zich willen registreren als hersendonor.

Wilt u, net als wij, een toekomst met een beter begrip van autisme? Wilt u bijdragen aan onderzoek dat tot doel heeft de last die ASS soms met zich meebrengt te verminderen? Overweeg dan eens om hersendonor te worden en vraag geheel vrijblijvend een NHB-Psy informatiepakket aan bij Yvonne Kras via 06-216 180 56 of y.kras@nhb-psy.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of kijken naar onze korte voorlichtingsfilm.