NAR brengt in kaart: Autisme en welbevinden

Het NAR heeft elke kwartaal een vaste plek in de Engagement met Autisme: "Nederlands Autisme Register (NAR) brengt in kaart". Engagement met Autisme is het magazine van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Elk kwartaal wordt er in een paginagroot artikel dieper ingaan op een deel van de resultaten, waarbij de resultaten verbonden zullen worden zowel met de laatste wetenschappelijke inzichten als wel met de laatste ontwikkelingen in de praktijk. Dit keer: Welbevinden.


Welke van de onderstaande uitspraken over uw welbevinden past het beste bij u?

  • Altijd of bijna altijd gelukkig
  •  Vaker gelukkig dan ongelukkig
  • Even vaak gelukkig als ongelukkig
  • Vaker ongelukkig dan gelukkig
  • Altijd of bijna altijd ongelukkig
  • Weet niet / onbekend

De vraag hierboven wordt vaak in onderzoek onder algemene bevolkingsgroepen gebruikt om welbevinden te ‘meten’. De vraag was ook onderdeel van de enquête van het Nederlands Autisme Register (NAR) en is door de 3.521 deelnemers beantwoord - allemaal mensen met autisme en/of ouders van kinderen met autisme. Lees hier verder...