NAR brengt in kaart: Autisme en bijkomende psychische problemen

Het NAR heeft elke kwartaal een vaste plek in de Engagement met Autisme: "Nederlands Autisme Register (NAR) brengt in kaart". Engagement met Autisme is het magazine van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Elk kwartaal wordt er in een paginagroot artikel dieper ingaan op een deel van de resultaten, waarbij de resultaten verbonden zullen worden zowel met de laatste wetenschappelijke inzichten als wel met de laatste ontwikkelingen in de praktijk. Dit keer: Bijkomende problematiek (comorbiditeit).


Mensen met autisme hebben naast hun autisme vaak ook nog andere psychische problemen en diagnoses, zoals een depressie, angststoornis of AD(H)D. Dit wordt comorbiditeit genoemd (Simonoff et al., 2008). De comorbiditeit bij autisme is veel hoger dan bij andere psychiatrische diagnoses. Lees hier verder...