NIEUW: NAR in Engagement met Autisme

Vanaf nu heeft het NAR een vaste plek in de Engagement met Autisme. Engagement met Autisme is het magazine van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Elk kwartaal wordt er in een paginagroot artikel dieper ingaan op een deel van de resultaten, waarbij de resultaten verbonden zullen worden zowel met de laatste wetenschappelijke inzichten als wel met de laatste ontwikkelingen in de praktijk. Het onderwerp van het eerste artikel is Passend Onderwijs.


Nederlands Autisme Register onderzoekt: Gevolgen van Passend Onderwijs voor leerlingen met autisme.

 De verwachting is dat met de invoering van Passend Onderwijs (per 1 augustus 2014) meer leerlingen met autisme regulier
onderwijs zullen gaan volgen. Maar is dat ook echt zo, en zo ja, welke gevolgen heeft dat dan voor deze kinderen? Om hier
een goed beeld van te krijgen is het van belang om de (onderwijs)situatie van deze leerlingen vóór en na de invoering van de
wet te vergelijken. Dit kan met behulp van de gegevens die verzameld worden door het Nederlands Autisme Register (NAR). Lees hier verder...