‘Allemaal autisme, allemaal anders’ Voorlopige resultaten uit de NVA enquête 2013

De vierde NVA-enquête, afgenomen begin 2013, is met 4.068 deelnemers de grootste NVA-enquête tot nu toe. We willen daarom allereerst alle deelnemers aan deze enquête bedanken voor hun moeite en voor de vele reacties. De verkregen gegevens bieden waardevolle informatie over het functioneren en het welzijn van kinderen en volwassenen met autisme in Nederland. Hier leest u de eerste bevindingen uit de enquête.


 

Nieuw bij deze vierde NVA-enquête is de start van het Nederlands Autisme Register (NAR). Het doel van het NAR is om mensen met autisme voor een langere periode te volgen in de tijd. Door de informatie die hiermee wordt verkregen hopen wij meer inzicht te krijgen in de onderlinge verschillen tussen mensen met autisme. Wereldwijd is er steeds meer oog voor die verschillen. Er is echter nog veel onduidelijkheid over waarom deze verschillen ontstaan: waarom heeft de ene persoon met autisme bijvoorbeeld een baan en is de andere persoon met autisme niet in staat om te werken? Dit zijn vragen die wij met het NAR hopen te beantwoorden. Lees hier verder..