Sander Begeer spreekt op NVA congres

In het Beatrixtheater in Utrecht vindt op 4 oktober het jaarlijkse NVA-congres plaats. Als bijzondere gast vliegt Sander Begeer vanuit Sydney, Australië terug om een presentatie te geven over de resultaten van de NVA-enquête van dit jaar en meer te vertellen over het Nederlands Autisme Register.


Klik hier voor een uitgebreid overzicht van het congresprogramma.

 

"Sander Begeer is ontwikkelingspsycholoog aan de VU in Amsterdam en de University of Sydney. Zijn onderzoek richt zich op de diagnostiek en behandeling van het sociaal functioneren van kinderen en volwassenen met autisme. Meer informatie over dit onderzoek: Autism Research Amsterdam, www.ara.vu.nl.

We weten steeds meer over autisme. We weten dat het erfelijk bepaald is en dat autisme altijd een deel van je persoon blijft, maar ook dat er grote verschillen zijn in de levensloop en het welzijn van mensen met autisme. De eerder dit jaar gehouden NVA-enquête had als doel inzicht te krijgen in de vraag waaróm mensen met autisme zo verschillen. Met een totaal aantal van 4.068 deelnemers, waaronder 3.521 met autisme, bood de enquête ons een schat aan informatie. Daarnaast is dit jaar ook het Nederlands Autisme Register (NAR) van start gegaan. Binnen het NAR volgen we mensen met autisme in de tijd. Zij ontvangen jaarlijks een vragenlijst. Door hen te volgen hopen we beter te begrijpen waarom zij onderling zo anders kunnen zijn. In deze lezing krijgt u een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van de NVA-enquête. Aan bod komen het traject van vermoeden tot diagnose, begeleiding en behandeling, wonen, onderwijs en dagbesteding, arbeid, sociale contacten en algemeen welbevinden. Het uitgebreide rapport over de NVA-enquête 2013 kunt u vinden op www.autisme.nl (zoekterm: NVAenquête)."

 

We hopen u allemaal te zien op het NVA-congres!