De resultaten van de meting van 2019 staan online

De NAR-rapportage 2019 staat online. In deze rapportage vindt u de basisresultaten uit de NAR-meting 2019. Naast algemene kenmerken van de NAR-deelnemers, vindt u hierin deelrapporten met resultaten per deelnemersgroep: (1) (jong)volwassenen met autisme over zichzelf, (2) ouders/verzorgers over hun kind met autisme en (3) wettelijk vertegenwoordigers over hun naaste met autisme en een zware zorgbehoefte.

Lees verder...

1,5 miljoen euro subsidie voor meer onderzoek naar volwassenen en autisme

De subsidie is door ZonMw toegekend aan het Nederlands Autisme Register aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Lees verder...

Twintig thema’s voor toekomstig autisme-onderzoek

In het project ‘Onderzoeksagenda Autisme’ is in kaart gebracht waar onderzoek naar zou moeten gebeuren volgens mensen met autisme en hun naasten. Dit deden we door een korte vragenlijst in de NAR-enquête van 2018. Daarin stelden we de open vraag: ‘Waar zou, volgens u, onderzoek naar moeten gebeuren op het gebied van autisme?’. Aan het onderzoek deden 923 mensen mee: 695 volwassenen met autisme, 166 ouders en 62 wettelijk vertegenwoordigers.

Lees verder...

Update onderzoek prikkelgevoeligheid

Bij dezen willen wij u graag goed nieuws meededelen. We zijn officieel klaar met het testen van mensen met autisme. Er hebben 100 deelnemers (53 vrouwen, 47 mannen) met autisme meegedaan aan ons onderzoek!

Lees verder...

Interview Theo Bakker, Wetenschapper Vrije Universiteit Amsterdam

Pas in het hoger onderwijs zijn veel jongeren met autisme écht op hun plek, zegt wetenschapper Theo Bakker die onderzoek deed naar de achtergrond van studenten met autisme aan de Vrije Universiteit. ‘Helaas kost het ze veel moeite om daar uiteindelijkk ook terecht te komen.’

Lees verder...

Artikel in Autisme Magazine - Passend onderwijs

Het NAR heeft elk kwartaal een vaste plek in het Autisme Magazine: "Nederlands Autisme Register (NAR) brengt in kaart". Het Autisme Magazine is een magazine van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Elk kwartaal wordt er in een paginagroot artikel dieper ingaan op een deel van de resultaten, waarbij de resultaten verbonden zullen worden zowel met de laatste wetenschappelijke inzichten als wel met de laatste ontwikkelingen in de praktijk.

Lees verder...

Doe mee aan onderzoek naar prikkelgevoeligheid!

Mensen met autisme zijn vaak over- of juist ondergevoelig voor zintuiglijke prikkels. Met een neurowetenschappelijke studie wil het NAR (Nederlands Autisme Register) proberen beter te begrijpen hoe de hersenen van mensen met autisme prikkels verwerken.

Lees verder...

Terugblik: Mini-conferentie - thema ''Ouderen en Autisme''

Op 27 juni organiseerde de Stichting You Matter! een mini-conferentie in Den Haag met als thema 'ouderen en autisme', voor hulpverleners, cliëntenraden, lokale politiek, managers, ouderenadviseurs en andere belangstellenden.

Lees verder...

NVA AutismeCongres - 15 november 2019

Het programma van het NVA AutismeCongres is dit jaar uitgebreider dan anders! Net als vorige jaren komen er interessante sprekers. En natuurlijk is er weer de bekende informatiemarkt. Er is genoeg tijd om bij te kletsen met oude bekenden, of om nieuwe mensen te ontmoeten. Gelijkgestemden, die net als jij op zoek zijn naar meer informatie en contact.

Lees verder...

Deelnemers gezocht voor het onderzoek sociale aandacht bij autisme

Mensen met autismespectrumstoornis (ASS) hebben vaak moeite in het sociale contact. We weten nog niet goed hoe dit komt, maar waar men aandacht voor heeft in sociale situaties speelt hierbij vermoedelijk een belangrijke rol. Om dit beter te begrijpen doet dr. Tim Ziermans van de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar sociale aandacht bij jongeren (16-30 jaar) met (o.a.) ASS.

Lees verder...