Alle NVA-evenementen tijdens de Autismeweek afgelast

In verband met de snelle verspreiding van het coronavirus COVID-19 in Nederland is besloten om alle NVA-evenementen tijdens de Autismeweek te annuleren of te verplaatsen. Hieronder valt ook het NAR Symposium van 28 maart 2020.

Lees verder...

NAR meting 2020

Wanneer u staat ingeschreven bij het Nederlands Autisme Register heeft u recent een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan de meting 2020. We hopen van harte dat u hiervoor tijd wilt vrijmaken! U kunt de vragenlijst nog tot en met 4 mei 2020 invullen.

Lees verder...

Prikkelgevoeligheid op festivals

Maya van Dam studeert aan de Hogeschool Rotterdam en zoekt nog deelnemers voor haar onderzoek naar prikkelgevoeligheid op festivals.

Lees verder...

Bericht van uw NAR Ambassade

Vincent van Loenen vertelt over zijn werk als NAR ambassadeur

Lees verder...

NAR Symposium: Muziek als positieve prikkel

In het kader van de autismeweek organiseren het NAR en de NVA het symposium 'Muziek als positieve prikkel'.

Lees verder...

Artikel in Autisme Magazine: alles draait om slaap

Het NAR heeft elk kwartaal een vaste plek in het Autisme Magazine. Het Autisme Magazine is het magazine van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Elk kwartaal wordt er in een paginagroot artikel dieper ingaan op een deel van de resultaten, waarbij de resultaten verbonden zullen worden zowel met de laatste wetenschappelijke inzichten als wel met de laatste ontwikkelingen in de praktijk. Dit keer gaat het over het effect van slaap op het levensgeluk van mensen met autisme.

Lees verder...

Volg ons op social media!

Sinds kort heeft het Nederlands Autisme Register een LinkedIn pagina. Hier kunt ons volgen om updates te ontvangen over ons onderzoek of om ander nieuws over autisme te lezen. Daarnaast is onze hoofdonderzoeker Sander Begeer actief op Twitter, waar hij voornamelijk tweet over autisme(-onderzoek) gerelateerde zaken.

Lees verder...

Autisme en de Kantoortuin

De Monitor heeft de laatste jaren een lopend dossier 'Ziek door mijn werk'. Op dit moment onderzoeken ze de werkplek. Veel mensen werken op een kantoor met zes of meer mensen in dezelfde ruimte. Ze noemen dat ook een kantoortuin. De kantoortuin is ooit bedacht om de traditionele hiërarchie binnen een bedrijf weg te nemen: lekker met zijn allen in één grote ruimte, zodat iedereen makkelijk met elkaar kan communiceren en ideeën kan spuien. Maar wat zijn hiervan de effecten?

Lees verder...

Infodag Data Science en Artificial Intelligence voor jongeren met autisme en hoogbegaafden

Bovengemiddeld intelligent en toch uitgevallen in het reguliere onderwijs? Dit overkomt vele jongeren elk schooljaar weer omdat in de opleiding te weinig rekening wordt gehouden met autisme of hoogbegaafdheid. ITvitae verzorgt speciaal voor deze doelgroep ICT-opleidingen inclusief baanbemiddeling ongeacht hun vooropleiding.

Lees verder...

Onderzoek naar veroudering en autisme

Aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) doen ze sinds enkele jaren onderzoek naar veroudering bij volwassenen met een autismespectrum diagnose (ASD) of een aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD). Het doel van het onderzoek is meer inzicht verkrijgen in veroudering bij mensen met en zonder ASD en/of ADHD, waarbij ze willen weten wie stabiel blijft, achteruitgaat of zelfs vooruitgaat en welke factoren hier invloed op hebben.

Lees verder...