Onderzoeksrapport NVA enquête online

“Allemaal autisme, allemaal anders”. Zo luidt de titel van het onderzoeksrapport dat de Vrije Universiteit Amsterdam op 4 Oktober 2013 op het NVA-Autismecongres in Utrecht presenteerde. In dit rapport staan de resultaten van een grootschalig onderzoek onder mensen met autisme en hun naasten. Het onderzoek richtte zich op alle levensfasen en levensgebieden en behandelt onderwerpen als diagnostiek, begeleiding, wonen, onderwijs en werk in relatie tot autisme.

Lees verder...

Presentatie Sander Begeer op NVA congres online in te zien

De presentatie die Sander Begeer tijdens het NVA congres heeft gegeven is online in te zien. In de presentatie geeft Sander Begeer een beknopte samenvatting van de eerste resultaten van de NVA enquête en vertelt hij meer over het Nederlands Autisme Register.

Lees verder...

‘Allemaal autisme, allemaal anders’ Voorlopige resultaten uit de NVA enquête 2013

De vierde NVA-enquête, afgenomen begin 2013, is met 4.068 deelnemers de grootste NVA-enquête tot nu toe. We willen daarom allereerst alle deelnemers aan deze enquête bedanken voor hun moeite en voor de vele reacties. De verkregen gegevens bieden waardevolle informatie over het functioneren en het welzijn van kinderen en volwassenen met autisme in Nederland. Hier leest u de eerste bevindingen uit de enquête.

Lees verder...

Sander Begeer spreekt op NVA congres

In het Beatrixtheater in Utrecht vindt op 4 oktober het jaarlijkse NVA-congres plaats. Als bijzondere gast vliegt Sander Begeer vanuit Sydney, Australië terug om een presentatie te geven over de resultaten van de NVA-enquête van dit jaar en meer te vertellen over het Nederlands Autisme Register.

Lees verder...

Enquête NVA groot succes!

We kunnen nu al wel zeggen dat de enquête van de NVA met ruim 4.000 deelnemers een groot succes is. Iedereen die heeft meegedaan aan de enquête hartelijk bedankt!

Lees verder...