Gezocht: ouders van jonge kinderen met autisme en ouders/wettelijk vertegenwoordigers van kinderen en volwassenen met autisme en een verstandelijke beperking

In het NAR zitten inmiddels ruim 2000 deelnemers, een goede verdeling van mannen en vrouwen, verspreid over Nederland en van alle leeftijden en intelligentieniveaus. In veel opzichten een representatieve steekproef van mensen met autisme in Nederland. Maar een aantal groepen zijn ondervertegenwoordigd. Daarom aan hen een speciale oproep: ouders van jonge kinderen met autisme en ouders/wettelijk vertegenwoordigers van kinderen en volwassenen met autisme en een verstandelijke beperking.

Lees verder...

Artikel in Autisme Magazine: het Nederlands Autisme Register

Het NAR heeft elk kwartaal een vaste plek in het Autisme Magazine: "Nederlands Autisme Register (NAR) brengt in kaart". Het Autisme Magazine is het vernieuwde magazine (voorheen Engagement met Autisme) van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Elk kwartaal wordt er in een paginagroot artikel dieper ingaan op een deel van de resultaten, waarbij de resultaten verbonden zullen worden zowel met de laatste wetenschappelijke inzichten als wel met de laatste ontwikkelingen in de praktijk. Dit keer staat, in plaats van de resultaten, het NAR zelf in beeld.

Lees verder...

Factsheets 2016 online

De resultaten van de meting 2016 worden verwerkt in een aantal handzame overzichten (zogenaamde 'factsheets'), onder andere over: persoonlijke kenmerken, autisme in gezin en familie, diagnose(s), behandeling, begeleiding, onderwijs, dagbesteding en werk, wonen, sociale contacten en relaties. Op deze manier worden de NAR-cijfers over 2016 toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Journalisten kunnen hieruit putten, net als beleidsmakers, onderzoekers en iedereen die meer wil weten over hoe het gaat met mensen met autisme in Nederland.

Lees verder...

Deelnemers NAR 2016 ontvangen individuele terugkoppeling

Hoe ziet autisme er bij u uit, in vergelijking met andere personen met autisme? Afgelopen week kregen de deelnemers van het NAR, die mee hebben gewerkt aan de meting van 2016, hier antwoord op.

Lees verder...

NAR data gebruikt in Volkskrant artikel

In een artikel in de Volkskrant wordt de overlap tussen ADHD en autisme besproken door o.a. data van het NAR te bespreken. ADHD en autisme gaan namelijk opvallend vaak samen. Waar komt de overlap vandaan? Aandachtsproblemen zijn de kern, denken onderzoekers. Dat inzicht kan misschien helpen bij de behandeling.

Lees verder...

Artikel in Autisme Magazine: NAR zelf in beeld

Het NAR heeft elke kwartaal een vaste plek in het Autisme Magazine: "Nederlands Autisme Register (NAR) brengt in kaart". Het Autisme Magazine is het vernieuwde magazine (voorheen Engagement met Autisme) van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Elk kwartaal wordt er in een paginagroot artikel dieper ingaan op een deel van de resultaten, waarbij de resultaten verbonden zullen worden zowel met de laatste wetenschappelijke inzichten als wel met de laatste ontwikkelingen in de praktijk. Dit keer staat in plaats van de resultaten, het NAR zelf in beeld.

Lees verder...

Artikel in Autisme Magazine met NAR data: Autisme en genderdysforie

Het Autisme Magazine is het vernieuwde magazine (voorheen Engagement met Autisme) van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Elk kwartaal wordt er een editie uitgebracht. Naast een paginagroot artikel over de laatste wetenschappelijke inzichten en de laatste ontwikkelingen in de praktijk van het NAR, wordt de data van het NAR ook gebruikt in andere artikelen. Dit keer in een artikel over autisme en genderdysforie.

Lees verder...

Artikel in Autisme Magazine met NAR data: Autisme en gezinsdynamiek

Het Autisme Magazine is het vernieuwde magazine (voorheen Engagement met Autisme) van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Elk kwartaal wordt er een editie uitgebracht. Naast een paginagroot artikel over de laatste wetenschappelijke inzichten en de laatste ontwikkelingen in de praktijk van het NAR, wordt de data van het NAR ook gebruikt in andere artikelen. Dit keer in een artikel over autisme en gezinsdynamiek.

Lees verder...

Presentatie Rosa Hoekstra op NVA congres online

Op vrijdag 11 november 2016 vond het jaarlijkse NVA Autisme Congres plaats in het Beatrixtheater in de Utrechtse Jaarbeurs. Het was een inspirerende dag waarop kennis en ervaring van wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen samenkwamen. De stand van het NAR was prominent aanwezig op de informatiemarkt in de Expozaal van de Jaarbeurs en genoot de hele dag van veel aanloop van geïnteresseerden.

Lees verder...

Paper over de verschillen tussen mannen en vrouwen met autisme gepubliceerd.

Sander Begeer heeft in samenwerking met Rosa Hoekstra en Rachel Grove data van het NAR geanalyseerd. Het wetenschappelijk artikel met de uitkomsten is deze week gepubliceerd in een speciale editie van het internationale wetenschappelijke tijdschrift Autism.

Lees verder...