NAR onderzoek naar suïcidaliteit

Eén van de onderwerpen die uitgevraagd gaat worden in de voorjaarsmeting van 2021 is suïcidaliteit. Promovenda Jaël van Bentum legt uit hoe dit onderzoek er uit gaat zien.

Lees verder...

De resultaten van de meting van 2020 staan online!

In deze rapportages vindt u de basisresultaten uit de NAR-meting 2020. Naast algemene kenmerken van de NAR-deelnemers, vindt u hierin deelrapporten met resultaten per deelnemersgroep: (1) (jong)volwassenen met autisme over zichzelf, (2) ouders/verzorgers over hun kind met autisme en (3) wettelijk vertegenwoordigers over hun naaste met autisme en een zware zorgbehoefte.

Lees verder...

Kinderen met autisme gezocht!

Autisme is zeer divers en adequate ondersteuning kan veel uitmaken. Maar welke ondersteuning werkt bij wie het beste? "Door kinderen en volwassenen over langere tijd te volgen zien we veranderingen in functioneren. We onderzoeken waaraan dat ligt, en hoe we het welzijn van mensen met autisme kunnen verbeteren", vertelt Sander Begeer, universitair hoofddocent ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Lees verder...

Kijktip! De Monitor: Autisme

Gisteravond heeft programma De Monitor op NPO 2 aandacht besteed aan alternatieve behandelingen van autisme.

Lees verder...

Nieuwe publicaties NAR

In juli zijn er twee nieuwe studies gepubliceerd met data van het Nederlands Autisme Register.

Lees verder...

Artikel Trouw 'De versoepelde coronaregels geven onrust bij mensen met autisme. ‘De voorspelbaarheid is verdwenen’'

Voor mensen met autisme zijn de terugkerende vrijheden na de intelligente lockdown niet per se iets positiefs. Ze kunnen ook een bron van verwarring zijn. ‘Ik ben iemand die zich graag aan de regels houdt. Ze bieden ook duidelijkheid.’

Lees verder...

Academische Werkplaats Autisme: Kennis vermeerderen door kennis te delen.

De Academische Werkplaats Autisme (AWA) is op advies van de Gezondheidsraad opgericht met als doel kennis uit de wetenschap beter te laten doorstromen naar de praktijk. De AWA komt met concrete producten die inzetbaar zijn in beleid, zorg en onderwijs. De Academische Werkplaats Autisme is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties, waaronder het Nederlands Autisme Register.

Lees verder...

Misdiagnoses autisme

Neuropsycholoog Vasiliki Kentrou heeft aan de hand van NAR data onderzoek gedaan naar de diagnoses die mensen met autisme hebben gekregen gedurende hun leven.

Lees verder...

Onderzoek VU “First-Year Progression and Retention of Autistic Students in Higher Education"

Zojuist is het Open Access artikel “First-Year Progression and Retention of Autistic Students in Higher Education: A Propensity Score-Weighted Population Study” online gebracht. Het zal verschijnen in het eerstvolgende nummer van Autism in Adulthood en rapporteert over de verschillen tussen studenten met en zonder autisme in hun studieverloop.

Lees verder...

Artikel Trouw 'Een psychiatrische instelling onderzocht patiënten opnieuw, en de helft van de diagnoses bleek niet te kloppen'

De helft van de patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen heeft een verkeerde diagnose, blijkt uit een wetenschappelijke studie bij zorginstelling GGNet.

Lees verder...