Factsheets 2016 online

De resultaten van de meting 2016 worden verwerkt in een aantal handzame overzichten (zogenaamde 'factsheets'), onder andere over: persoonlijke kenmerken, autisme in gezin en familie, diagnose(s), behandeling, begeleiding, onderwijs, dagbesteding en werk, wonen, sociale contacten en relaties. Op deze manier worden de NAR-cijfers over 2016 toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Journalisten kunnen hieruit putten, net als beleidsmakers, onderzoekers en iedereen die meer wil weten over hoe het gaat met mensen met autisme in Nederland.

Lees verder...

Deelnemers NAR 2016 ontvangen individuele terugkoppeling

Hoe ziet autisme er bij u uit, in vergelijking met andere personen met autisme? Afgelopen week kregen de deelnemers van het NAR, die mee hebben gewerkt aan de meting van 2016, hier antwoord op.

Lees verder...

NAR data gebruikt in Volkskrant artikel

In een artikel in de Volkskrant wordt de overlap tussen ADHD en autisme besproken door o.a. data van het NAR te bespreken. ADHD en autisme gaan namelijk opvallend vaak samen. Waar komt de overlap vandaan? Aandachtsproblemen zijn de kern, denken onderzoekers. Dat inzicht kan misschien helpen bij de behandeling.

Lees verder...

Artikel in Autisme Magazine: NAR zelf in beeld

Het NAR heeft elke kwartaal een vaste plek in het Autisme Magazine: "Nederlands Autisme Register (NAR) brengt in kaart". Het Autisme Magazine is het vernieuwde magazine (voorheen Engagement met Autisme) van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Elk kwartaal wordt er in een paginagroot artikel dieper ingaan op een deel van de resultaten, waarbij de resultaten verbonden zullen worden zowel met de laatste wetenschappelijke inzichten als wel met de laatste ontwikkelingen in de praktijk. Dit keer staat in plaats van de resultaten, het NAR zelf in beeld.

Lees verder...

Artikel in Autisme Magazine met NAR data: Autisme en genderdysforie

Het Autisme Magazine is het vernieuwde magazine (voorheen Engagement met Autisme) van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Elk kwartaal wordt er een editie uitgebracht. Naast een paginagroot artikel over de laatste wetenschappelijke inzichten en de laatste ontwikkelingen in de praktijk van het NAR, wordt de data van het NAR ook gebruikt in andere artikelen. Dit keer in een artikel over autisme en genderdysforie.

Lees verder...

Artikel in Autisme Magazine met NAR data: Autisme en gezinsdynamiek

Het Autisme Magazine is het vernieuwde magazine (voorheen Engagement met Autisme) van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Elk kwartaal wordt er een editie uitgebracht. Naast een paginagroot artikel over de laatste wetenschappelijke inzichten en de laatste ontwikkelingen in de praktijk van het NAR, wordt de data van het NAR ook gebruikt in andere artikelen. Dit keer in een artikel over autisme en gezinsdynamiek.

Lees verder...

Presentatie Rosa Hoekstra op NVA congres online

Op vrijdag 11 november 2016 vond het jaarlijkse NVA Autisme Congres plaats in het Beatrixtheater in de Utrechtse Jaarbeurs. Het was een inspirerende dag waarop kennis en ervaring van wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen samenkwamen. De stand van het NAR was prominent aanwezig op de informatiemarkt in de Expozaal van de Jaarbeurs en genoot de hele dag van veel aanloop van geïnteresseerden.

Lees verder...

Paper over de verschillen tussen mannen en vrouwen met autisme gepubliceerd.

Sander Begeer heeft in samenwerking met Rosa Hoekstra en Rachel Grove data van het NAR geanalyseerd. Het wetenschappelijk artikel met de uitkomsten is deze week gepubliceerd in een speciale editie van het internationale wetenschappelijke tijdschrift Autism.

Lees verder...

Interview Sander Begeer door de Correspondent, 'Waarom het Rain Man en niet Rain Woman is.'

Autisme is: de film Rain Man, een obsessie voor treinen en geen oogcontact maken. Toch? Door het hardnekkige beeld van autisme als masculiene stoornis ligt een risico op de loer: het wordt bij vrouwen en genderqueer personen over het hoofd gezien.

Lees verder...

NVA presenteert poster met NAR cijfers op werkconferentie Regionale Autismenetwerken.

Op deze nieuwe poster illustreren we de diversiteit van autisme aan de hand van uitspraken van ambassadeurs van de NVA en data uit het Nederlands Autisme Register (NAR). De poster is gemaakt voor de werkconferentie van het project Duurzame Verankering Autismenetwerken op 10 en 11 oktober.

Lees verder...