AUTMINDS – Een congres voor en door mensen met autisme

Ben jij iemand met (een vermoeden van) autisme? Kom dan op zaterdag 11 november 2017 naar Autminds – Meeting of Minds!

Lees verder...

Gezocht: Jongeren en volwassenen zonder autisme

Om ervaringen van mensen met én zonder autisme te vergelijken zijn wij op zoek naar mensen zonder autisme voor de controlegroep van het Nederlands Autisme Register (NAR). Op die manier kunnen we nog beter begrijpen wat autisme is en hoe mensen met autisme ondersteund kunnen worden.

Lees verder...

Artikel in Autisme Magazine: Specifieke interesses: zorg of zegen?

Het Autisme Magazine is het vernieuwde magazine (voorheen Engagement met Autisme) van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Elk kwartaal wordt er in een paginagroot artikel dieper ingaan op een deel van de resultaten van het NAR, waarbij de resultaten verbonden zullen worden zowel met de laatste wetenschappelijke inzichten als wel met de laatste ontwikkelingen in de praktijk. Dit keer: Specifieke interesses.

Lees verder...

NAR data gebruikt in artikel over seksuele geaardheid, gender identiteit & romantische relaties bij adolescenten en volwassenen met autisme

Data van het NAR zijn gebruikt in een onderzoek naar het verschil in seksuele geaardheid en ervaringen rond romantische relaties tussen een groot aantal adolescenten en volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en algemene populatiegroepen.

Lees verder...

Vrijdag 16 juni: mini-conferentie 'Is autisme eng?' van stichting YOU MATTER!

Op 16 juni as. organiseert stichting YOU MATTER! een mini-conferentie onder de titel 'Is autisme eng?'. Bij kinderen van migrantengezinnen blijkt minder vaak de diagnose autisme gesteld te worden. Dat betekent niet dat autisme minder voorkomt onder kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond. Op de conferentie wordt hier dieper op ingegaan.

Lees verder...

Bedankt voor uw deelname!

Recent ontvingen de ca. 1900 deelnemers aan het Nederlands Autisme Register een mail met een uitnodiging om de online vragenlijst voor de vervolgmeting van het NAR in te vullen. De meting van 2017 is inmiddels succesvol afgesloten. Dit jaar zijn er weer meer vragenlijsten ingevuld dan vorig jaar. Ruim 1200 deelnemers hebben de vragenlijst van de vervolgmeting ingevuld.

Lees verder...

NAR werkt mee aan project 'De Sensatie van een Goed Leven'

Hoe mooi zou het zijn als door samenwerking de zorg en kwaliteit van bestaan voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en een verstandelijke beperking verbetert? Dat is wat het onderzoek 'De Sensatie van een Goed Leven' najaagt.

Lees verder...

Nederlands Autisme Register (NAR) start meting 2017

Wanneer u staat ingeschreven bij het Nederlands Autisme Register heeft u vorige week een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan de meting 2017. We hopen van harte dat u hiervoor tijd wilt vrijmaken! U kunt de vragenlijst nog tot en met 15 mei 2017 invullen.

Lees verder...

Gezocht: ouders van jonge kinderen met autisme en ouders/wettelijk vertegenwoordigers van kinderen en volwassenen met autisme en een verstandelijke beperking

In het NAR zitten inmiddels ruim 2000 deelnemers, een goede verdeling van mannen en vrouwen, verspreid over Nederland en van alle leeftijden en intelligentieniveaus. In veel opzichten een representatieve steekproef van mensen met autisme in Nederland. Maar een aantal groepen zijn ondervertegenwoordigd. Daarom aan hen een speciale oproep: ouders van jonge kinderen met autisme en ouders/wettelijk vertegenwoordigers van kinderen en volwassenen met autisme en een verstandelijke beperking.

Lees verder...

Artikel in Autisme Magazine: het Nederlands Autisme Register

Het NAR heeft elk kwartaal een vaste plek in het Autisme Magazine: "Nederlands Autisme Register (NAR) brengt in kaart". Het Autisme Magazine is het vernieuwde magazine (voorheen Engagement met Autisme) van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Elk kwartaal wordt er in een paginagroot artikel dieper ingaan op een deel van de resultaten, waarbij de resultaten verbonden zullen worden zowel met de laatste wetenschappelijke inzichten als wel met de laatste ontwikkelingen in de praktijk. Dit keer staat, in plaats van de resultaten, het NAR zelf in beeld.

Lees verder...