Onderzoek naar culturele verschillen in autistische kenmerken: kinderen met autisme in China en Nederland

Autismespectrumstoornissen worden wereldwijd gediagnosticeerd, maar herkenning, interpretatie en rapportage van kenmerken kunnen per cultuur verschillen. Om autisme tussen culturen te kunnen vergelijken, is het belangrijk om te onderzoeken of er verschillen zijn in de gebruikte instrumenten (zoals vragenlijsten) tussen verschillende culturen. Deze studie evalueerde de door ouders gerapporteerde Autism Spectrum Quotient (AQ-Short) bij autistische kinderen uit China en Nederland.


De analyses duidden op variatie in de rapportage van autistische kenmerken tussen ouders uit China en Nederland. Dit betekent dat de Chinese versie van de AQ-Short net iets andere autistische kenmerken meet dan de Nederlandse versie. Dit kan vergelijkingen van autisme kenmerken tussen culturen belemmeren.

Lees het volledige (Engelse) onderzoeksartikel hier: https://bit.ly/3bZwHc8