Nieuw onderzoek: zelfgerapporteerde kenmerken van parkinsonisme bij oudere autistische volwassenen: een beschrijvend onderzoek

Eerder onderzoek suggereert dat autistische volwassenen een verhoogd risico lopen om de belangrijkste motorische kenmerken van de ziekte van Parkinson (d.w.z. parkinsonisme) te ontwikkelen, hoewel de kennis daarover tot nu toe beperkt is. In dit nieuwe onderzoek werd onder andere onderzocht hoe vaak kenmerken van parkinsonisme voorkomen in volwassenen met autisme in Nederland en Amerika.


De motorische kenmerken van parkinsonisme, zoals tremoren en stijfheid in de benen, kwam opvallend veel voor bij autistische volwassenen van middelbare en oudere leeftijd in twee onafhankelijke onderzoeken (Nederlandse studie (o.a. NAR-deelnemers): 50-81 jaar, 183 mannen, 113 vrouwen; de Amerikaanse studie: 50-83 jaar, 110 vrouwen , 109 mannen).

Parkinsonisme kan deel uitmaken van de progressieve motorische ziekte: de ziekte van Parkinson. Daarom is het belangrijk dat toekomstige onderzoeken bepalen of (en zo ja, waarom) autistische volwassenen die deze motorische kenmerken melden een verhoogd risico lopen om de ziekte van Parkinson te ontwikkelen.

Het volledige artikel is te lezen op: https://www.nederlandsautismeregister.nl/assets/Documenten/Publicaties/2021/Geurts,%20H.%20(2021)%20Self-reported%20parkinsonism%20features.pdf