NAR onderzoek naar suïcidaliteit

Eén van de onderwerpen die uitgevraagd gaat worden in de voorjaarsmeting van 2021 is suïcidaliteit. Promovenda Jaël van Bentum legt uit hoe dit onderzoek er uit gaat zien.


Volgens een recente bevolkingsstudie in Zweden is de kans om te overlijden door zelfdoding 7 keer groter onder autistische volwassenen zonder verstandelijke beperkingen  en zijn er hogere percentages van zelfmoordgedachten aanwezig in autistische steekproeven dan bij de algemene populatie. Hoewel er in de afgelopen jaren een snelle groei is geweest in wetenschappelijk onderzoek naar de het voorkomen van suïcidaal gedrag bij mensen met autisme, is er nog steeds weinig bekend over de daadwerkelijke risicofactoren bij deze populatie en hoe deze misschien verschillen met risicofactoren in mensen zonder autisme.

Jaël van Bentum, momenteel werkzaam als promovenda aan de VU op de afdeling klinische psychologie, kijkt in haar onderzoek naar een mogelijke nieuwe interventie voor suïcidale beelden en gedachten (ook genaamd ‘suïcidale intrusies’). Samen met het NAR onderzoeksteam wil ze door middel van een suïcide screenersvraag (‘Heeft u ooit geprobeerd om zelfmoord te plagen of hierover nagedacht?’) in de voorjaarswave evalueren in hoeverre suïcidaliteit voorkomt in het Nederlands Autisme Register. Deelnemers (die hiervoor toestemming geven) krijgen een paar aanvullende vragen over mogelijke ervaringen met zelfmoordgedachten, gedrag en eventueel zelfs pogingen.

Deelname aan dit (sub)onderzoek is volledig vrijwillig. Er kan ook meegedaan worden aan de voorjaarsmeting zonder de aanvullende vragen over suïcidaliteit te beantwoorden.