Nieuwe publicaties NAR

In juli zijn er twee nieuwe studies gepubliceerd met data van het Nederlands Autisme Register.


Short report: Social communication difficulties and restricted repetitive behaviors as predictors of anxiety in adults with autism spectrum disorder (E. Kuzminskaite, S. Begeer, R. A. Hoekstra en R. Grove)

Eén van deze studies onderzocht of sociale communicatieproblemen en beperkt repetitief gedrag risicofactoren zijn voor angstsymptomen bij volwassenen met autisme. Hier werd gevonden dat repetitief gedrag (zoals het strak aanhouden van routines of het ordenen van voorwerpen) een voorspeller is van angstsymptomen. Dit resultaat werd niet gevonden voor sociale communicatieproblemen. Het kan zijn dat problemen met sociale communicatie geen voorspeller is van algemene angstsymptomen, maar een meer unieke voorspeller van angsten die specifiek betrekking hebben op de sociale wereld. 

Volgens de auteurs moet meer aandacht worden besteed aan beperkt repetitief gedrag om de doeltreffendheid van huidige ondersteuningsprogramma's voor volwassenen met autisme en angstsymptomen te verbeteren. Daarnaast is het belangrijk om individuen met autisme en een risico op angstsymptomen te identificeren om zo de ontwikkeling van angst te voorkomen.

The Dutch Sensory Perception Quotient-Short in adults with and without autism (R.F. Weiland, T.J.C. Polderman, R.A. Hoekstra, D.J.A. Smit en S. Begeer)

De andere studie testte of een Nederlandse vertaling van het Sensory Perception Quotient (SPQ) vergelijkbare resultaten oplevert als de originele Engelse versie. Personen in het autismespectrum ervaren vaak verhoogde of verminderde sensorische gevoeligheden. De SPQ-short is ontwikkeld om deze sensorische gevoeligheden te meten. De vragenlijst beoordeelt of een persoon stimuli in de omgeving kan detecteren of onderscheiden (bijv. "Ik kan in de meeste omgevingen stofdeeltjes in de lucht zien" of "Ik zou het merken als iemand 5 druppels citroensap aan mijn kopje water toevoegt").

De resultaten van de Nederlandse vragenlijst leken sterk op de oorspronkelijke Engelse versie: volwassenen met een autismespectrumstoornis waren gevoeliger dan volwassenen zonder autismespectrumstoornis. Vrouwen met een autismespectrumstoornis zijn gevoeliger dan mannen met een autismespectrumstoornis. Individuen die hogere sensorische gevoeligheden rapporteerden, rapporteerden ook meer autistische eigenschappen (zoals lagere sociale interesses of verhoogde fascinatie voor patronen). De auteurs concludeerden dat de Nederlandse vertaling een waardevol instrument is om sensorische gevoeligheden bij volwassenen met en zonder autismespectrumstoornis te meten en kan worden gebruikt om ons begrip van verschillen in perceptie bij mensen met of zonder autismespectrumstoornis te vergroten.

De volledige (Engelse) artikelen zijn te lezen op onze website onder 'Publicaties'. Hier zijn ook alle andere artikelen te vinden die ooit gepubliceerd zijn met gegevens uit het Nederlands Autisme Register.