Artikel Trouw 'De versoepelde coronaregels geven onrust bij mensen met autisme. ‘De voorspelbaarheid is verdwenen’'

Voor mensen met autisme zijn de terugkerende vrijheden na de intelligente lockdown niet per se iets positiefs. Ze kunnen ook een bron van verwarring zijn. ‘Ik ben iemand die zich graag aan de regels houdt. Ze bieden ook duidelijkheid.’


In het artikel uit 'Trouw' worden een aantal jongvolwassenen met autisme geïnterviewd over hun ervaringen met de lockdown en de veranderende coronaregels. Deze ervaringen lopen nogal uiteen. De één heeft moeite met de versoepelingen terwijl de ander juist opgelucht is dat er een einde is gekomen aan de intelligente lockdown. Ook hebben niet alle versoepelingen hetzelfde effect op de jongvolwassenen. Zo vond één student het fijn dat ze tijdens de lockdown minder last had van prikkels, maar zou ze wel heel graag haar vrienden en familie weer een knuffel willen kunnen geven.

Het NAR is op dit moment bezig met een onderzoek naar corona en autisme onder onze volwassen deelnemers, met én zonder autisme. Aan hen wordt op drie momenten vragen gesteld over stress, sociale contacten en de ervaringen met de coronaregels. Zo hebben we afgelopen meting onder andere gevraagd in hoeverre deelnemers moeite hebben met veranderingen in dagritme en in hoeverre ze meer rust hebben door de lockdown. We verzamelen data voor, tijdens en na de crisis om zo een goed beeld te krijgen van de invloed van alle maatregelen en diens versoepelingen op mensen met en zonder autisme.

Lees het artikel van 'Trouw' op: https://www.trouw.nl/leven/de-versoepelde-coronaregels-geven-onrust-bij-mensen-met-autisme-de-voorspelbaarheid-is-verdwenen~bfe79f0c/