Academische Werkplaats Autisme: Kennis vermeerderen door kennis te delen.

De Academische Werkplaats Autisme (AWA) is op advies van de Gezondheidsraad opgericht met als doel kennis uit de wetenschap beter te laten doorstromen naar de praktijk. De AWA komt met concrete producten die inzetbaar zijn in beleid, zorg en onderwijs. De Academische Werkplaats Autisme is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties, waaronder het Nederlands Autisme Register.


De AWA streeft ernaar om impact te hebben op elk niveau van de samenleving:
· In de samenleving (macroniveau): beeldvorming rond autisme, stappen naar een inclusieve samenleving.
· In onderwijs en zorg (mesoniveau): passend onderwijs, passende hulp, behandeling en medicatie.
· Mensen met autisme en naasten(microniveau): omgaan met (je eigen) autisme.

Updates over de Academische Werkplaats Autisme (AWA) zijn vanaf nu te vinden op de site van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), één van de samenwerkingspartners: https://www.autisme.nl/over-autisme/onderzoek-naar-autisme/academische-werkplaats-autisme-awa/