Onderzoek VU “First-Year Progression and Retention of Autistic Students in Higher Education"

Zojuist is het Open Access artikel “First-Year Progression and Retention of Autistic Students in Higher Education: A Propensity Score-Weighted Population Study” online gebracht. Het zal verschijnen in het eerstvolgende nummer van Autism in Adulthood en rapporteert over de verschillen tussen studenten met en zonder autisme in hun studieverloop.


Het aantal inschrijvingen van studenten met autisme aan universiteiten neemt toe, maar we weten weinig over hun studievoortgang in de tijd dat ze studeren. Daarom is in dit onderzoek gekeken naar de voortgang en retentie in het eerste bachelorjaar binnen dezelfde studie van 99 autistische bachelorstudenten, in vergelijking met 25.001 studenten zonder autisme, aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In de loop van het eerste bachelorjaar ontving studenten met autisme vergelijkbare cijfers als studenten zonder autisme. Er werden geen statistische verschillen in het aantal examens, herkansingen en no-shows gevonden.
 
De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat studenten met autisme in hun eerstejaars studiesucces bijzonder veel lijken op hun studiegenoten wanneer wordt gecorrigeerd voor achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, hoogste vooropleiding, wiskunde cijfer op de middelbare school).
 
Het volledige (Engelse) artikel is hier te lezen.