Deelnemers zonder autisme gezocht voor onderzoek prikkelgevoeligheid

We zoeken op dit moment nog mensen zonder autisme (met name mannen > 30 jaar) om mee te doen aan ons onderzoek over prikkelgevoeligheid bij personen met ASS.


Bent u een persoon zonder ASS (en andere psychische diagnoses), tussen de 18-55 jaar, zonder een direct familielid met een ASS diagnose? Stuur ons dan een mail

We zijn officieel klaar met het testen van mensen met autisme. Er hebben 100 deelnemers (53 vrouwen, 47 mannen) met autisme meegedaan aan ons onderzoek!

OVER HET ONDERZOEK

Mensen met autisme zijn vaak over- of juist ondergevoelig voor zintuigelijke prikkels. Met een neurowetenschappelijke studie binnen het NAR proberen we beter te begrijpen hoe de hersenen van mensen met autisme zintuigelijke prikkels verwerken.

Voor dit project nodigen wij volwassenen uit om naar onze labs op de Vrije Universiteit te Amsterdam te komen. Hier meten we hun hersenactiviteit, terwijl zij naar plaatjes kijken of naar geluiden luisteren. Dit doen wij met elektro-encefalografie (EEG), een geheel gevaarloze en pijnloze manier om brein activiteit te meten.

Verdere informatie over het onderzoek kunt u hier vinden.