Interview Theo Bakker, Wetenschapper Vrije Universiteit Amsterdam

Pas in het hoger onderwijs zijn veel jongeren met autisme écht op hun plek, zegt wetenschapper Theo Bakker die onderzoek deed naar de achtergrond van studenten met autisme aan de Vrije Universiteit. ‘Helaas kost het ze veel moeite om daar uiteindelijkk ook terecht te komen.’


Door Julie Wevers - Ruim twaalf procent van de studenten met autisme haalt eerst een propedeuse in het hbo, tegen ruim tien procent van de VU-studenten zonder ‘functiebeperking’. ‘De grootste verrassing is echter dat bij na één op de tien studenten met autisme staatsexamen afl egt - het zogeheten colloquium doctum - om de universiteit binnen te komen,’ zegt VU onderzoeker Theo Bakker, gespecialiseerd in onderwijsdata. ‘Dat is drie keer zo vaak als studenten zonder autisme. Blijkbaar kost het ze meer moeite om er te komen. Gemiddeld zijn ze ook één jaar ouder.’

Klik hier om het gehele artikel te lezen