Terugblik: Mini-conferentie - thema ''Ouderen en Autisme''

Op 27 juni organiseerde de Stichting You Matter! een mini-conferentie in Den Haag met als thema 'ouderen en autisme', voor hulpverleners, cliëntenraden, lokale politiek, managers, ouderenadviseurs en andere belangstellenden.


Sinds enkele jaren is er aandacht voor ouderen met autisme en is er uit verschillende onderzoeken gebleken dat ouderen met autisme vaak te kampen hebben met vermoeidheidsklachten ten gevolge van een latere diagnose. Ook komen er andere aspecten bij kijken zoals psychiatrische problemen en een lagere kwaliteit van leven.

Een viertal presentaties gaven een bijzonder goed beeld van de wereld van autisme bij de ouder wordende mens. Deze presentaties werden onder andere verzorgd door ervaringsdeskundigen, waaronder Vincent van Loenen, ambassadeur Nederlands Autisme Register. Dit onder het motto: “Autisme bij ouderen: Informatie uit het Nederlands Autisme Register aangevuld met persoonlijke ervaringen.”

Uitgebreid werd ingegaan op de informatie die het Nederlands Autisme Register uit jaarlijkse onderzoeksvragen heeft verzameld en de waarde die dit heeft voor o.a. de zorg voor ouderen met ASS. Ook werd in overige presentaties een duidelijk beeld gegeven van het krijgen van de diagnose op latere leeftijd en wat dit voor de betrokken persoon en zijn/haar omgeving inhoudt.