NAR paneldag 2019

Een aantal deelnemers aan het NAR vult niet alleen jaarlijks de vragenlijst in, maar is ook betrokken bij het bepalen en testen van de inhoud van de vragenlijsten en de vertaalslag van cijfers naar beleid. Zij vormen samen het NAR-panel. Het panel bestaat uit ervaringsdeskundigen, ouders van kinderen met autisme (en een verstandelijke beperking) en wettelijke vertegenwoordigers van personen met autisme en een zware zorgbehoefte.


Dit jaar heeft het panel meegedacht over de leesbaarheid en begrijpelijkheid van de resultaten van de meting van 2018. Daarnaast is er gesproken over de onderwerpen van de meting van 2019. Zo heeft het panel aangegeven welke onderwerpen er spelen in de verschillende groepen deelnemers, en welke vragen daarbij relevant zijn. Het was een geslaagde en een leerzame dag!

Voor informatie over het panel, klik hier