Nieuwe subsidie voor 5 jaar onderzoek binnen het NAR


De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ondersteunt het NAR de komende vijf jaar bij een uitzonderlijk groot longitudinaal onderzoek naar de samenhang tussen de leefsituatie op het gebied van wonen en vrijetijdsbesteding en het welbevinden van mensen met en zonder autisme. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder 2500 deelnemers van het Nederlands Autisme Register, in samenwerking met Prof. Meike Bartels (VU,Nederlands Tweelingen Register), Prof. Lydia Krabbendam (VU), Prof. Patricia Howlin (Institute of Psychiatry, London) en natuurlijk de NVA. Het beloop van de leefsituatie wordt geanalyseerd over een periode van in totaal 9 jaar. Deelnemers krijgen individuele rapporten over hun persoonlijke situatie in vergelijking met andere mensen met autisme. Verschillen in zorg en ondersteuning op gemeentelijk niveau worden in kaart gebracht en er wordt een smartphone applicatie ontwikkeld om deelnemers in hun dagelijks leven te ondersteunen.