Een onderzoek naar prikkelgevoeligheid bij volwassenen met autisme

Volwassenen met autisme zijn vaak overgevoelig of juist niet gevoelig voor zintuigelijke prikkels. Zo hebben ze bijvoorbeeld snel last van geluid, of zijn ze juist zeer ongevoelig voor temperatuur. Een nieuwe theorie suggereert dat een verstoorde communicatie tussen hersencellen de oorzaak is van afwijkende zintuigelijke gevoeligheid. Helaas is er weinig bekend over de samenhang tussen zintuigelijke gevoeligheid en hersenactiviteit. Om dit te onderzoeken, gaan wij voor de eerste keer leden van het NAR persoonlijk uitnodigen om naar onze labs in Amsterdam te komen. Deelname is natuurlijk geheel vrijwillig.


In dit onderzoek meten we de hersenactiviteit bij hoog en laag gevoelige mensen, met en zonder autisme. De hersenactiviteit meten we met EEG (zie Figuur 1). EEG is de afkorting voor elektro-encefalografie. Deze meting is geheel pijnloos en ongevaarlijk. Tijdens deze meting kunnen wij zien hoe de hersenen sensorische prikkels verwerken. We zoeken hierbij naar verschillen tussen mensen met en zonder autisme, maar ook naar verschillen tussen hoog en laag gevoelige mensen.

Afgelopen jaar hebben NAR deelnemers vragen ingevuld over hun prikkelgevoeligheid. Op basis van deze uitkomsten wordt een klein aantal van deze deelnemers uitgenodigd voor dit onderzoek. Dit betekent dat niet iedereen een uitnodiging zal ontvangen voor onderzoek. 

Uiteindelijk willen wij de samenhang tussen zintuigelijke gevoeligheid en hersenactiviteit beter in kaart brengen. Verder hopen wij om een karakteristieke hersenactiviteit te vinden die voor een betere diagnose van autisme en overgevoeligheid gebruikt kan worden.

 

Figuur 1: EEG-cap gebruikt voor dit onderzoek. Het aanbrengen en dragen is geheel pijnloos en ongevaarlijk.