NAR-rapportage 2017 staat online

De NAR-rapportage 2017 staat online. In deze rapportage vindt u de basisresultaten uit de NAR-meting 2017. Naast algemene kenmerken van de NAR-deelnemers, vindt u hierin deelrapporten met resultaten per deelnemersgroep: (1) (jong)volwassenen met autisme over zichzelf, (2) ouders/verzorgers over hun kind met autisme en (3) wettelijk vertegenwoordigers over hun naaste met autisme en een zware zorgbehoefte.


De resultaten van de meting 2017 zijn verwerkt in een aantal handzame overzichten (zogenaamde 'factsheets'). In de verschillende deelrapporten vind u per deelnemersgroep informatie over: persoonlijke kenmerken, autisme in gezin en familie, diagnose(s), behandeling, begeleiding, onderwijs, dagbesteding en werk, wonen, sociale contacten en relaties. Op deze manier worden de NAR-cijfers over 2017 toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Journalisten kunnen hieruit putten, net als beleidsmakers, onderzoekers en iedereen die meer wil weten over hoe het gaat met mensen met autisme in Nederland.

De gegevens uit het NAR vormen een unieke bron van informatie voor vervolgonderzoek. De NVA benut deze informatie in haar belangenbehartiging voor mensen met autisme. 

Meer NAR-gegevens beschikbaar - voor onderzoek en beleid
In de factsheets in deze rapportage staan de belangrijkste basisgegevens die in het NAR worden verzameld. Naast deze gegevens zijn er (veel) meer achtergrondgegevens in het NAR beschikbaar – ook over de jaren 2013-2016. Heeft u een beleidsvraag waarvoor u bijvoorbeeld meer wilt weten over de onderwijs-, werk- of woonsituatie van mensen met autisme, of over hun zorgvragen of sociale contacten? Neem dan contact op met het Nederlands Autisme Register om te informeren naar de mogelijkheden van beleidsanalyses. Mail uw beleidsvraag naar: info@nederlandsautismeregister.nl

Nieuw onderzoek starten in samenwerking met het NAR
Veel deelnemers aan het NAR zijn ook bereid om aan ander onderzoek deel te nemen. Zo hebben we al verdiepende onderzoeken gedaan onder deelpopulaties van het NAR op het gebied van slaapproblemen, prikkelverwerking, speciale interesses en ouder worden met autisme. Wanneer u
in uw onderzoek samen wilt werken met het NAR, neem dan contact op om te informeren naar de mogelijkheden: info@nederlandsautismeregister.nl

U kunt het complete rapport en alle deelrapporten inzien en downloaden via https://www.nederlandsautismeregister.nl/publicaties/.

Klik hier om het complete rapport in te zien, of klik op onderstaande afbeeldingen voor de verschillende deelrapporten.