Let op: ouders van leerlingen op een school uit de Leo Kanner Onderwijsgroep kunnen zich niet aanmelden voor het NAR via onze standaard aanmeldformulieren. Deze ouders ontvangen binnenkort een uitnodiging om zich aan te melden bij het NAR in de mail.

Onderwijs kan het functioneren van mensen met ASS verbeteren. Welke invloed Passend Onderwijs heeft op de schoolplaatsing van autistische leerlingen is nog niet helemaal duidelijk. Bij het vormgeven van passend en inclusiever onderwijs is het nodig om te evalueren op welke wijze een gespecialiseerde onderwijsvoorziening bijdraagt aan de ontwikkeling van autistische leerlingen.

Het onderzoek

We kijken naar veranderingen in de schoolplaatsing van autistische leerlingen sinds de invoering van Passend Onderwijs. Daarnaast bekijken wij welke factoren daarbij een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld leeftijd en gedragskenmerken.

Wij willen graag meer weten hoe een gespecialiseerde leeromgeving een rol speelt in het functioneren van autistische leerlingen. Bijvoorbeeld: Wat is de invloed van het volgen van onderwijs op een school met uitsluitend autistische klasgenoten? Wat is de rol van de leerkracht of docent op de ontwikkeling van zelfkennis van kinderen en jongeren met autisme? En welke bijdrage heeft de inrichting van een schoolgebouw en een klaslokaal op de prikkelverwerking van autistische leerlingen?

In dit project werken we samen met de Leo Kanner Onderwijsgroep. Deze onderwijsgroep verzorgt gespecialiseerd onderwijs op zes scholen voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in de regio Leiden. Drie van deze scholen zijn alleen toegankelijk voor leerlingen met een autismespectrum diagnose. Ouders worden via de school uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Leerlingen van 12 jaar of ouder moeten toestemming geven voor de deelname van hun ouders.


De informatiebrief voor leerlingen van 12 jaar of ouder is hier te lezen.
De informatiebrief voor alle ouders is hier te lezen.

 
Klik hier voor een filmpje waarin de onderzoekers het onderzoeksproject uitleggen. 

De resultaten

Resultaten van het onderzoek zullen worden teruggekoppeld via de NAR website onder het kopje ‘Publicaties’. Hier vindt u al onze wetenschappelijke artikelen, artikelen in Autisme Magazine, en de jaarlijkse rapporten van het NAR. 

De onderzoeker(s):

 

Chantal van den Helder, MSc.

Gefinancierd door de Leo Kanner Onderwijsgroep

 


Samen met:

Heeft u vragen? Neem dan contact op via info@nederlandautismeregister.nl onder vermelding van ‘LKO project’.

 

 

 

Onderzoek naar de impact van onderwijs op kinderen en jongeren met  autismespectrumstoornissen (ASS).