Hoofdonderzoeker Sander Begeer en promovenda Ricarda Weiland tijdens een EEG meting van Sander’s hersenactiviteit.

Let op: de dataverzameling van dit project is al afgerond. Door de Covid-19 pandemia zijn de analyses van de EEG data helaas wat uitgelopen, maar we verwachten de komende tijd hier meer over te kunnen melden.

 

Het onderzoek

Mensen met autisme zijn vaak over- of juist ondergevoelig voor zintuigelijke prikkels. Met een neurowetenschappelijke studie binnen het NAR proberen we beter te begrijpen hoe de hersenen van mensen met autisme zintuigelijke prikkels verwerken.

Voor dit project hebben wij volwassen deelnemers van het NAR uitgenodigd om naar onze labs op de Vrije Universiteit te Amsterdam te komen. Hier hebben we hun hersenactiviteit gemeten, terwijl zij naar plaatjes keken of naar geluiden luisterden. Dit deden wij met elektro-encefalografie (EEG), een geheel gevaarloze en pijnloze manier om brein activiteit te meten. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam en het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit (VUMC). Het doel van dit onderzoek is om te vergelijken hoe zintuigelijke prikkels verwerkt worden in de hersenen van mensen met en zonder autisme.  Voor dit onderzoek nodigden we mensen met of zonder autisme uit. Bij deelnemers met autisme nodigden we ook ouders, verzorgers of naasten uit voor een telefonisch interview.

Afbeelding: Hoofdonderzoeker Sander Begeer en promovenda Ricarda Weiland tijdens een EEG meting van Sander’s hersenactiviteit.

 

De resultaten

Er zijn al een aantal wetenschappelijk artikelen gepubliceerd over dit project:

Het NAR doet ook ander onderzoek naar prikkelverwerking, waaronder:

 

De onderzoeker(s)


Ricarda Weiland, MSc

 

 

 

Onderzoeker(s): Ricarda Weiland, MSc 

Heeft u vragen over BECAUSE? Neem dan contact op met het NAR: info@nederlandsautismeregister.nl

 

Nieuwsberichten

 
NIEUWSBERICHT - April 2020

Ook voor ons heeft de corona-crisis de dagelijkse gang van zaken behoorlijk ontwricht. Aangezien we natuurlijk allemaal vanuit huis werken, kunnen we niet meer doorgaan met testen. Gelukkig waren we al een goed eind op weg! Op dit moment zijn er 100 mensen met autisme getest (53 vrouw, 47 man), tegenover 93 mensen zonder autisme (53 vrouw, 40 man). Of wij in de toekomst weer verder gaan met testen hangt af van de duur van de maatregelen, die wij uiteraard respecteren. Maar ook met deze cijfers kunnen wij al beginnen met het analyseren van data.

Daarnaast hebben wij in februari nog twee studenten bij het project mogen verwelkomen. Hier beneden zullen zij zich voorstellen.   

Nathaniel Bell (1st year Research Master Neuroscience): "In my research, I aim to better understand the hypersensitivity and hyposensitivity to sensory stimuli that is often seen in individuals with autism. To do this, I examine whether sensory sensitivities can be predicted using brain activity recorded by electroencephalography during auditory tasks. For this project, I will be working closely with Michelle Barboure who is examining visual data. "

Michelle Barboure (1st year Research Master Biomedical Sciences Neurobiology): "In my research I'm investigating whether sensory sensitivity between individuals with ASD and controls can be predicted using EEG recordings during visual tasks, with the greater aim to gain a deeper insight into the relationship between sensory sensitivity and individuals with ASD. I will be working closely with Nathaniel Bell who is tackling the auditory tasks of this project.”

 

NIEUWSBERICHT - Oktober 2019

Bij deze willen wij u graag goed nieuws meededelen. We zijn officieel klaar met het testen van mensen met autisme. Er hebben 100 deelnemers (53 vrouwen, 47 mannen) met autisme meegedaan aan ons onderzoek!

We zoeken op dit moment alleen nog mensen zonder autisme (met name mannen > 30 jaar). Bent u een persoon zonder ASS (en andere psychische diagnoses), tussen de 18-55 jaar, zonder een direct familielid met een ASS diagnose? Stuur ons dan een mail

 NIEUWSBERICHT - Mei 2019

Deelnemers die sinds februari 2019 gekomen zijn, kennen hun misschien al: Denna, Sean, Chris en Miriam lopen op dit moment stage en helpen mee bij de EEG afnames. Verder schrijven zij scripties over onderdelen van de data die binnen het prikkelgevoeligheids-project worden verzameld. Hier stellen zij zich even voor.

BECAUSEinterns2019

van links naar rechts: Denna Sardari, Sean van Mil, Ricarda Weiland, Chris Ryan, Miriam Martini

Denna Sardari (3e jaar Gezondheid en Leven): "In mijn onderzoek kijk ik naar de manier waarop mensen met ASS hun voorspellingsvermogen gebruiken om prikkels te verwerken. De neurale oorzaak voor de variabiliteit hierin kan een onderliggend mechanisme zijn voor de verscheidene symptomen van ASS."

Sean van Mil (3e jaar Psychobiologie): "In mijn onderzoek kijk ik of er een link is tussen de in ASS veelvoorkomende abnormale sensitiviteit en de complexiteit van het breinsignaal. Dit onderzoek kan meer duidelijkheid geven over wat er - op het niveau van het vurende neuron – voor zorgt dat mensen een andere sensitiviteit ervaren."

Chris Ryan (2e jaar Research Master Clinical & Developmental Psychopathology): "In my research, I investigate how different symptoms in autism are related to how different parts of the brain are connected. To do this, I look at which electrode pairs show similar activity during rest. This research will help to identify different ASD subgroups, and show how brain and behavior are related in ASD".

 

NIEUWSBERICHT - April 2019

Dankzij een grote opkomst van deelnemers met autisme zijn wij verheugd u te kunnen informeren dat we 80 deelnemers al hebben getest! Van de 80 deelnemers met autisme waren er meer dan 50 vrouwen. Daarom zouden wij voor betrouwbare en representatieve resultaten graag nog wat meer mannen includeren.

Bent u een man met ASS (of klassiek autisme, Asperger, PDD-NOS), tussen de 18-55 jaar, zonder verstandelijke beperking? Stuur ons dan een mail.

Verder zoeken wij nu nog mensen zonder autisme voor het onderzoek:
Bent u een persoon zonder ASS (en andere psychische diagnoses), tussen de 18-55 jaar, zonder een direct familielid met een ASS diagnose? Stuur ons dan een mail.