1. Ik, ondergetekende, neem vrijwillig deel aan het Nederlands Autisme Register.
  2. Ik heb voldoende informatie gekregen over de aard en het doel van het onderzoek en wat er van mij wordt verwacht (Informatie over Deelname / Veelgestelde vragen).
  3. Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens op de manier en voor de doelen die op deze website vermeld staan (Onderzoek).
  4. Ik ben op ieder moment vrij om mij uit het onderzoek terug te trekken, zonder opgaaf van reden.
  5. Ik weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen inzien. Die mensen staan vermeld op deze website (Privacy en Veiligheid).
  6. Ik geef toestemming om mijn gegevens nog 10 jaar na dit onderzoek te bewaren.
  7. Ik geef toestemming om contact op te nemen met mij in het geval dat er voor mij klinisch relevante onderzoeksbevindingen worden geconstateerd gedurende de studie (Incidentele bevindingen).
  8. Ik weet dat ik jaarlijks een terugkoppeling zal ontvangen van (een deel van) mijn individuele resultaten. Met de gegevens in deze terugkoppeling kunnen geen condities of stoornissen vastgesteld worden (Individuele terugkoppeling).
  9. De opslag, verwerking en rapportage van de onderzoeksgegevens en onderzoeksresultaten gebeurt onder code (zonder dat mijn naam wordt vermeld).
 

Gegevens Persoon met Autisme

Gegevens Wettelijk Vertegenwoordiger


Overig